Požární ochrana ve školství. Co všechno obnáší?
Brno,  Ostrava,  Praha

Požární ochrana ve školství. Co všechno obnáší?

Povinnosti týkající se požární ochrany musí ze zákona dodržovat školy, které spadají pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Škola zodpovídá nejen za žáky, ale také za škody, které způsobí. Proto je třeba věnovat požární ochraně maximum pozornosti. K tomu patří školení BOZP zaměstnanců, žáků a studentů a pravidelné kontroly dodržování všech předpisů. Jaké povinnosti má tedy škola a její ředitel v oblasti požární ochrany? Se vším však případně pomůže firma Extéria, která je předním poskytovatelem nejen v oblasti BOZP, ale také v oblasti PO.

Základní povinnosti v oblasti požární ochrany

  • V první řadě je třeba posoudit požární nebezpečí a začlenit školu do odpovídající kategorie. 
  • Zaměstnance je třeba zařadit na jednotlivé úseky a proškolit v požární ochraně odborně způsobilou osobou. Důležitým úkolem všech zúčastněných je vyhledávat požárně nebezpečné činitele a činnosti.
  • Škola musí mít zpracovaný a vyvěšený požární řád a evakuační plán včetně poplachových směrnic a stanovené povinnosti, které mají zaměstnanci školy v případě omezeného provozu.
  • Škola vede evidenci prostředků požární ochrany (hasicí a dýchací přístroje, záchranné vybavení, hasivo, požární hadice atd.). Je třeba pravidelně kontrolovat průchodnosti únikových cest, východů a nástupních ploch, instalovat požárně bezpečnostní značky a cedule, vést požární knihu a evidenci pravidelných kontrol požární ochrany.
  • Je třeba dbát na odstraňování závad a nedostatků zjištěných při kontrole požární ochrany a pravidelně kontrolovat školu v rámci požární bezpečnosti (odborně způsobilou osobou v PO).

Povinností školy je vést dokumentaci požární ochrany

Škola si musí nejdříve vypracovat začlenění podle požárního nebezpečí, podle kterého pak zpracuje dokumentaci požární ochrany, kterou musí pravidelně aktualizovat. Je to povinnost zejména pro školy začleněné v kategorii zvýšeného a vysokého požárního nebezpečí. V případě, že je škola začleněna v kategorii bez zvýšeného požárního nebezpečí, jsou potřeba jen některé dokumenty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.