Žádáte o dotaci? A splňujete stanovené podmínky?
Finance

Žádáte o dotaci? A splňujete stanovené podmínky?

Dotační program Nová zelená úsporám je stále možností, jak snížit náklady spojené s pořízením některého z úsporných opatření. Ať už jste zainvestovali do tepelného čerpadla, které vyměnilo neekologický zdroj vytápění za ekologičtější, nebo jste si pořídili fotovoltaickou elektrárnu na střechu svého rodinného příbytku, v každém případě můžete o finanční příspěvek požádat. Už dávno neplatí, že se poskytují pouze dotace na výměnu oken nebo dotace na zateplení. 

Ale jak už to tak bývá u jiných příspěvků od státu, je zapotřebí splnit konkrétní podmínky. Stát totiž podporuje pouze taková opatřená, která reálně sníží energetickou náročnost rodinného domu. Zajímá ho tedy, jestli skutečně došlo k poklesu využití energií a podobně.

Když chcete požádat o dotaci na FVE

Vezměme si například fotovoltaické elektrárny. Mluvíme o trendu poslední doby. Zájem o ně roste každým dnem, lidé touží po nižších nákladech spojených s energiemi. A využití energie ze slunce je jednou z možností. 

Pokud chcete požádat o dotaci, musí nejméně sedmdesát procent vyrobené elektřiny domácnost využívat pro svou vlastní potřebu. Celý fotovoltaický systém musí být napojený na distribuční soustavu a maximální instalovaný výkon nesmí přesáhnout 10 kWp. 

Dále se musí minimální účinnost panelů tenkovrstvých amorfních článků rovnat alespoň deseti procentům a minimální účinnost panelů z mono nebo polykrystalických článků patnácti procentům.

Nejdříve vše musíte uhradit z vlastní kapsy

Je zapotřebí také konstatovat, že z počátku budete vy tím hlavním investorem. Finanční příspěvek z dotačního programu se získává, respektive se vyplácí až zpětně po instalaci daného úsporného opatření. Platí ale, že lze získat až padesát procent způsobilých nákladů, a to rozhodně není částka, nad kterou byste jen měli mávnout rukou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.